Máy lọc nước karofi

Máy lọc nước karofi 6 cấp tiêu chuẩn

3.450.000₫

Số cấp lọc : 06 cấp lọc

Công suất lọc nước:  10 lít/giờ

Công suất tiêu thụ điện: 24W (3kw/tháng)

Điện áp vào: 220v/ 50Hz  - Hạ áp bởi Adapter còn 24VDC

Máy lọc nước karofi 7 cấp tiêu chuẩn

3.550.000₫

Số cấp lọc : 07 cấp lọc

Công suất lọc nước:  10 lít/giờ

Công suất tiêu thụ điện: 24W (3kw/tháng)

Điện áp vào: 220v/ 50Hz  - Hạ áp bởi Adapter còn 24VDC

Máy lọc nước karofi 8 cấp tiêu chuẩn

3.650.000₫

Số cấp lọc : 08 cấp lọc

Công suất lọc nước:  10 lít/giờ

Công suất tiêu thụ điện: 24W (3kw/tháng)

Điện áp vào: 220v/ 50Hz  - Hạ áp bởi Adapter còn 24VDC

Máy lọc nước karofi 9 cấp tiêu chuẩn UV

4.400.000₫

Số cấp lọc : 08 cấp lọc + Đèn UV

Công suất lọc nước:  10 lít/giờ

Công suất tiêu thụ điện: 24W (3kw/tháng)

Điện áp vào: 220v/ 50Hz  - Hạ áp bởi Adapter còn 24VDC

Máy lọc nước karofi URO

5.180.000₫

0996158686